ENERJİ İZLEME VE KONTROL SİSTEMLERİ

İşletmelerin enerji tüketimlerinin takip edilebilmesi ve yapısı uygun olan cihazların uzaktan yönetilebilmesi için tasarlanmış gün geçtikce içeriği büyüyen ve gelişen web tabanlı bir sistemdir.

SmartPower enerji yönetim sistemleri GPRS veya Ethernet haberleşme altyapısı kullanılarak işletmelerdeki enerji tüketen makineler ile haberleşme ve yardımcı elemanlar ile makinelerin kontrol edilmesini sağlar. Tanımlanan kurallara görede cihazların çalışmasına müdahale edilebilir. SmartPower enerji yönetim sistemleri www.enerjitakibi.com web adresi veya işletmenin kendi sunucusuna kurulan server yazılımı ile online olarak kullanılabildiği gibi, yerel bilgisayarlara kurulan yazılımlar ile de çalıştırılabilir.